જેડે નિકોલ અને ટીના લુઇસ ટોપલેસ તસવીરો
જયદે નિકોલ

જેડે નિકોલ અને ટીના લુઇસ ટોપલેસ તસવીરો

બે હોલીવુડ સ્લટ્સના પાપારાઝી તસવીરો તપાસો, જેડે નિકોલ અને ટીના લુઇસ ટોપલેસ તસવીરો! આ બંને મિત્રો એક સાથે ટુલમમાં, સૂર્યસ્નાન કરતા અને કચરો ઉપાડતા જોવા મળ્યાં હતાં. અમે સાંભળ્યું છે કે પ્લાસ્ટિક ગ્રહનો વિનાશ કરશે, પરંતુ આ બે ગરમ પ્લાસ્ટિક lsીંગલી ખરેખર ગ્રહને બચાવી રહી છે! જેમ કે તમે પહેલાથી જ જાણો છો કે જેડે નિકોલ છે ...

વધુ વાંચો >