ડેન્નીએલા વેસ્ટબ્રુક બીચ પર પ્લાસ્ટિક ન્યુડ ટિટ્સને ચમકતો!
ડેન્નીએલા વેસ્ટબ્રુક

ડેન્નીએલા વેસ્ટબ્રુક બીચ પર પ્લાસ્ટિક ન્યુડ ટિટ્સને ચમકતો!

ડેન્નીએલા વેસ્ટબ્રુક ઇંગ્લેન્ડની એક અભિનેત્રી અને ટેલિવિઝન વ્યક્તિત્વ છે, જે બીબીસીના સોપ ઓપેરા ‘ઇસ્ટએન્ડર્સ’ (1990-2016) માં સમન્તા મિશેલની ભૂમિકા માટે જાણીતી છે. તે 10 વર્ષ કોકેઇનની વ્યસની હતી અને તેનાથી તેના નાકમાં સંપૂર્ણ ધોવાણ થયું હતું, તેથી તે સારવાર પર છે અને હવેથી દવાઓનો ઉપયોગ કરતી નથી! ડેન્નીએલા પરિણીત હતી અને તેના બે બાળકો છે. તેણે રિલીઝ કરી છે ...

વધુ વાંચો >