બીચ પર મેડેલેઇન વ Beijલ બેઇઝરનર ટોપલેસ
મેડેલીન વAllલ બેન્ડરર

બીચ પર મેડેલેઇન વ Beijલ બેઇઝરનર ટોપલેસ

મેડેલીન વallલ બેઇન્જેન્ડર તેની બિકિની બ bodyડ બતાવી રહી છે જેણે તેને નવી વન્ડર વુમન મૂવીનો સ્ટાર બનાવવામાં મદદ કરી. તે સ્પેનના માર્બેલામાં બીચ ક્લબમાં પતિ ડેનિયલ સાથે પુલસાઇડ relaxીલું મૂકી દેતી હતી, જ્યાં અમે જુલાઈ 2017 માં પૂલ દ્વારા મેડેલીન વallલ બીજેન્ડરને ટોપલેસ જોઈ શકીએ છીએ.

વધુ વાંચો >