જાહેરમાં જ્યોર્જિયા હેરિસન ન્યૂડ સ્તનની ડીંટી
જ્યોર્જિયા હેરિસન

જાહેરમાં જ્યોર્જિયા હેરિસન ન્યૂડ સ્તનની ડીંટી

ઉનાળો અહીં છે, અને તેથી કપડામાં ખામી છે! આજે આપણી પાસે ટ્રોપીકાના બીચ ક્લબમાં લવ આઇલેન્ડ પાર્ટીમાંથી સોનેરી કળા જ્યોર્જિયા હેરિસન ન્યૂડ સ્તનની ડીંટી છે! યંગ સોશિયલ મીડિયા અને રિયાલિટી સ્ટારે જાંબુડિયા રંગનો નાનો ડ્રેસ પહેર્યો હતો, ફક્ત તેના સ્તનની ડીંટી અને ચુંબનને આવરી લેવા માટે, પરંતુ પવન અને અવરોધો તેની વિરુદ્ધ હતા, તેથી તેના ડાબા સ્તનની ડીંટડી ...

વધુ વાંચો >