રેડહેડ મોડેલ એલે બેથ ન્યૂડ બિગ અને ટચ
તે બેથ

રેડહેડ મોડેલ એલે બેથ ન્યૂડ બિગ અને ટચ

એટલી લોકપ્રિય મ modelડેલ એલે બેથ નગ્ન તસવીરો તેણીએ ત્રિલોકજીત સેનગુપ્તા માટે નહોતી કરી અને તેના કુદરતી વળાંક, નગ્ન ગિરિમાળા ચુસ્ત, દાvedી કરેલી બિલાડી અને સરસ મૂર્ખ બતાવ્યા! તેણીએ પોતાને માટે કહ્યું: “મારી પાસે અતિશય લાંબા વાળ છે અને અંગ્રેજીની ગુલાબ ત્વચા સારી રીતે પોટ્રેટ અને સુંદરતા માટે યોગ્ય છે. મારું શરીર સારી રીતે ટોન થયેલું છે પરંતુ ખૂબ જ સ્ત્રીની, સુંદર રીતે અનુકૂળ છે ...

વધુ વાંચો >