લંડનમાં ચાર્લોટ ટાઇલર ન્યૂડ સ્તનની ડીંટી
ચાર્લોટ ટાઇલર

લંડનમાં ચાર્લોટ ટાઇલર ન્યૂડ સ્તનની ડીંટી

ઓહ છોકરા, આ યુનાઇટેડ કિંગડમના સ્ટારલેટ્સ ધ્યાન કેવી રીતે ખેંચે છે તે જાણે છે! આજે આપણી પાસે એક ઓછા જાણીતા સોશ્યલ મીડિયા અને ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટાર ચાર્લોટ ટાઇલર ન્યૂડ સ્તનની ડીંટી છે! તેણીની મીઠી રસાળ અને પર્કી સ્તનની ડીંટડી લંડનમાં ‘68 અને બોસ્ટન ’પર તેના મિત્રો સાથે આવી રહી હતી ત્યારે સરકી ગઈ! ટાઈલરની ઉંમર 35 વર્ષ છે અને તે ચેનલ છે ...

વધુ વાંચો >