બેવરલી ડી'એંજ્લો ન્યુડ એન્ડ ટોપલેસ - યંગ વી.એસ. પ્લાસ્ટિક સર્જરી ક્વીન 2017
બેવરલી ડી 'એંજેલો

બેવરલી ડી'એંજ્લો ન્યુડ એન્ડ ટોપલેસ - યંગ વી.એસ. પ્લાસ્ટિક સર્જરી ક્વીન 2017

બેવરલી ડી'જેંલો (ઉંમર 65) એક અમેરિકન ગાયિકા અને અભિનેત્રી છે, જે જૂની વસ્તી માટે જાણીતી છે, પરંતુ હું કહી શકું છું કે મેં યુવક-યુવતીઓને તેની વિંટેજ મૂવીઝ પૂજવું સાંભળ્યું છે, જ્યાં તે હંમેશાં સેક્સી અને ટોપલેસ રહેતી હતી! બેવર્લી ખરેખર સુંદર હતી, પરંતુ અન્ય ઘણી હસ્તીઓ તરીકે, તે પ્લાસ્ટિક સર્જરીનો ઘણી વાર ઉપયોગ કરે છે અને તેની સુંદરતા ...

વધુ વાંચો >