એજે મિકાલકાએ લીક કરેલ ન્યુબ — આ બિલાડી તપાસો!
એજે મીચાલકા

એજે મિકાલકાએ લીક કરેલ ન્યુબ — આ બિલાડી તપાસો!

અમાન્દા જોય મીચાલકા, જેને ફક્ત એજે માઇકલકા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે તે હેક થઈ ગઈ છે અને તેની નગ્ન તસવીરો વેબ પર લિક થઈ ગઈ છે! તેને તપાસો અને મને તમારી ટિપ્પણીઓ આપો! તે એક અમેરિકન અભિનેત્રી અને સંગીતકાર, ગીતકાર અને ગિટારવાદક છે! તેની બહેન એલી મિચાલકા છે અને તેઓ ઘણી વાર સાથે ભજવે છે. એલી માઇકલકાની નગ્ન તસવીરો પણ તે જ ... પર લીક થઈ

વધુ વાંચો >